Wskaźnik obecności wysokiego napięcia SCS – IVN, sygnalizator napięcia

Wskaźnik IVN  SCS Servis służy do wykrywania obecności pola elektrycznego, wzbudzanego przez energetyczne linie przesyłowe. W przypadku kiedy jedna z sond zostanie przybliżona do obszaru chronionego linii elektrycznej urządzenie wydaje akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze. Wskaźnik jest mikroprocesorowym urządzeniem wykrywającym pole elektromagnetyczne wytwarzane przez elektryczne linie przesyłowe.Wskaźnik IVN składa się z obudowy zawierającej układ mikroprocesorowy, elementy sterujące, urządzenia emitujące sygnał dźwiękowy i optyczny oraz dwóch sond przeznaczonych do montażu na teleskopie żurawia. Jedna sonda jest zamontowana na ramieniu podstawowym wysięgnika, druga na głowicy wysięgnika. W przypadku podnośników koszowych i platform roboczych stosowana jest jedna sonda.Wskaźnik IVN certyfikowany jest przez EZU Praga i posiada oznaczenie CE.
Sygnalizator napięcia IVN dla energetyków może służyć jako urządzenie kontrolne, potwierdzające poprawność wyłączenia zasilania linii energetycznej.Centralka posiada cztery gniazda podłączeniowe, dwa gniazda do podłączenia sond pomiarowych, gniazdo do podłączenia zasilania oraz gniazdo umożliwiające podłączenie zewnętrznych lamp i sygnałów ostrzegawczych, (należy zastosować dodatkowy przekaźnik dostosowany do obciążenia zewnętrznymi sygnalizatorami). Centralka wyposażona jest w dotykowy przycisk służący do kontroli sprawności działania urządzenia oraz przycisk zmiany zakresu pracy.

 

Parametry techniczne
 Napięcie zasilana (V DC)  10 – 28
 Temperatura pracy (°C)  – 15 do + 60
 Maksymalny pobór prądu (A)  0,2
 Ochrona centralki  IP55<
 Ochrona sond  IP65<
Czujnik IVN jest nastawiony na czułość reakcji, zgodnie z normami obowiązującymi w Czeskiej republice
 linia od 1 kV do 35 kV   7 metrów
 linia od 35 kV do 110 kV  12 metrów
 linia od 110 kV do 220 kV  15 metrów
 linia od 220 kV do 400 kV  20 metrów
 linia powyżej 400 kV  30 metrów
Dokładność wskazań wynosi +15%, tak aby w przypadku zmiany ciśnienia atmosferycznego i wilgotności  powietrza wpływających na rozchodzenie się fal pola elektromagnetycznego wskazanie obecności rozpoczynało się w bezpiecznym zakresie ochronnym.
Sygnalizator napięcia na żądanie Klienta może być ustawiony na inne zakresy pracy, tak aby jego czułość była zgodna z normami BHP obowiązującymi w danym kraju.

 

WAŻNE !

Nie reaguje na obecność lini przesyłowych prądu stałego.

Nie jest sprzętem ochrony osobistej !

W Polsce stosowanie sygnalizatorów napięcia reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z 6 lutego 2003). Artykuł 55 określa, że: „Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia”

Producent i dystrybutor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędne nastawienie lub zainstalowanie wskaźnika IVN, powstałe uszkodzenia w majątku lub zdrowiu osób. Zawsze należy mieć w pamięci iż IVN jest tylko wskaźnikiem zbliżenia do linii wysokiego napięcia. Nie może zastąpić bezpiecznej praktyki pracy i doświadczenia !!! Przed rozpoczęciem pracy w bliskości linii wysokiego napięcia za każdym razem należy sprawdzić funkcjonalność systemu. (szczegółowe informacje są zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia)

 

[extra-images]

Komentowanie jest wyłączone.